Op 2 november jl. vond in Den Haag het symposium Handle With Care plaats.

Veerkracht voor de Leerkracht verzorgde een workshop over oorzaak en gevolgen van stress, zowel bij leerlingen als leerkrachten. Er werd uitleg gegeven over wat stress nu eigenlijk is en wat de gevolgen zijn voor gedrag, communicatie en leerprestaties alsmede dat door stressmanagementtechnieken daar ook wat aan te doen is. Zelfzorg voor leerkrachten is van groot belang omdat in de sector onderwijs de meeste burn-out klachten voorkomen.

Uit onderzoek blijkt dat veel meer kinderen dan gedacht slachtoffer zijn van ingrijpende gebeurtenissen. 11% van de onderzochte kinderen bleek 2 ingrijpende gebeurtenissen te hebben meegemaakt, 5% heeft er 3 en zelfs 7% heeft er 4 of meer meegemaakt. Uit het beeld hieronder blijkt welke dat zijn.

handle-with-care

In de ochtend vond een ronde-tafel-discussie plaats, waarbij jongeren met professionals uit het onderwijs in gesprek zijn gegaan. Dit gesprek werd geleid door prinses Laurentien en het onderwerp was: als kinderen ingrijpende ervaringen meemaken in de thuissituatie (mishandeling, verwaarlozing, vechtscheiding, verslaafde ouders etc.), hoe kunnen leerkrachten daar dan het best op reageren, hoe kunnen zij kinderen steunen en wat betekent dat voor de school als geheel, ofwel: wanneer is een school traumasensitief?

In de middag waren er eerst een aantal plenaire presentaties over trauma-sensitief werken. Het symposium werd georganiseerd door Augeo, een not-for-profit organisatie die zich inzet voor een veilige leefomgeving van kinderen. Dat willen ze bereiken door professionals te ondersteunen in hun werk met kinderen.was gericht op trauma sensitief werken in het onderwijs.