stressStresspreventie

Een belangrijk deel (ca. 30% – 40%) van de Nederlandse werknemers lijdt onder werkgerelateerde stress en 1 op de 8 heeft zelfs last van burn-out verschijnselen (TNO Nederlandse Enquête Arbeidsomstandigheden). In beroepssectoren als de zorg, onderwijs, (financiële) dienstverlening en veiligheid is dit aandeel nog hoger. Stress heeft zowel lichamelijke als mentale gevolgen. Chronische stress veroorzaakt lichamelijke klachten als RSI-Kans en hart- en vaatziekten en mentale effecten als depressies, overspannenheid en burn-out. Acute stress heeft een sterk negatief effect op besluitvorming, communicatie, probleemoplossing, creativiteit, concentratie en aandacht. Het leidt tot conflicten op de werkvloer en verslechtering van de dienstverlening en productkwaliteit. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het aanleren van zelfregulatie technieken een effectieve stresspreventiemethode is.

YIC Stress Management & Vitality

Deze training wordt verzorgd door gelicenseerde trainers van YIC b.v., dat stressmanagement en vitaliteitsprogramma’s aanbiedt aan bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden door middel van coaching, trainingen en workshops.

Achtergrond en Methode

Het programma richt zich enerzijds op bewustwording van (persoonlijke) stress en de gevolgen daarvan voor de mentale en fysieke gezondheid en anderzijds op het aanleren van technieken om het autonoom zenuwstelsel te reguleren. De technieken zijn eenvoudig te leren, kosten weinig tijd, zijn effectief en gebruiken moderne technologie ter ondersteuning. De workshop is gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten op het gebied van stress, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid vanuit de volgende vier gebieden:

  • Mindfulness (inzicht- en aandachts-training)
  • Emotionele Intelligentie (onderkennen en reguleren van emoties)
  • Neuropsychologie (werking van de hersenen en neuroplasticiteit)
  • Biofeedback (inzicht in spanning en ontspanning van het lichaam

Mindfulness

Mindfulness leert ons niet elders zijn met onze aandacht, maar aanwezig te zijn in het huidige moment. Niet (ver-)oordelen, niet piekeren en de situatie accepteren zoals die nu is.
De maalstroom van tienduizenden gedachten per dag tot stilstand brengen door de vele automatismen in onze denkpatronen te doorbreken.

Emotionele Intelligentie

Een hoog IQ biedt geen garantie op een gelukkig leven; minstens even belangrijk is het EQ, het ‘emotiequotiënt’. Het voelende deel van ons brein zorgt voor zelfkennis, zelfbeheersing, geestdrift en het vermogen onze eigen emoties te herkennen en onszelf te motiveren. Emotionele vaardigheden blijken niet alleen belangrijker te zijn dan rationele, ze zijn ook van doorslaggevend belang voor succes in werk en relaties en voor ons lichamelijk welbevinden. Het is de neurowetenschap die ervoor pleit om emoties serieus te nemen.

Neuropsychologie

De neuropsychologie is het onderdeel van het hersenonderzoek dat zich bezig houdt met het (dis)functioneren van het menselijk brein in relatie tot het gedrag. Het ontwikkelt en toetst modellen over het menselijk brein en de daaraan gekoppelde cognitieve functies, zoals het geheugen, de waarneming, de taal, aandacht en concentratie, emotioneel functioneren en actie. Zo kunnen neurale systemen in verband gebracht worden met cognitieve functies. Mensen die als gevolg van stress, een ziekte of aandoening hersenschade hebben opgelopen kunnen als gevolg hiervan cognitieve problemen hebben. Zij kunnen bijvoorbeeld minder goed nieuwe informatie onthouden, of kunnen niet meer twee dingen tegelijk doen.

Biofeedback

In de hartcoherentietraining maken de deelnemers kennis met het biofeedbackprogramma van HeartMath. Het HeartMath programma is een wetenschappelijk gevalideerd programma dat stressmanagement technieken combineert met objectieve biomedische feedback. Het programma is er op gericht mensen te helpen bij het leren herkennen van hun stressbronnen en de mentale, emotionele en fysieke gevolgen daarvan. Om vervolgens deze effecten van stress te kunnen stoppen en om te zetten in rust, evenwicht en veerkracht. Dit bevordert op effectieve wijze het welbevinden, de gezondheid en de prestaties. Zowel van individuen en organisaties. De gebruiker leert snel succesvolle interventietechnieken, voor zowel chronische als acute stress.