WerkdrukDe werkdruk in het onderwijs is hoog, dat blijkt herhaaldelijk uit onderzoek. Uit onderzoek onder vakbondsleden in het primair onderwijs (3.565 leerkrachten, respons van 21 procent) blijkt dat lesgeven het probleem niet is. Ongeveer 1 procent van de leraren geeft aan dat die taak de werkdruk veroorzaakt. Ruim de helft zegt dat vooral lesgebonden taken (zoals oudercontacten, lesvoorbereiding en het schrijven van handelingsplannen) de werkdruk veroorzaken, 43 procent wijt het aan niet-lesgebonden taken (zoals paasontbijtjes, schoolreisjes en lentefeesten). Een grote meerderheid van de leraren vindt dat de school (te) veel activiteiten naast het lesgeven op zich neemt en dat daar meer prioriteiten in gesteld moeten worden. Bovendien is het aantal uren dat gekoppeld wordt aan niet-lesgebonden taken voor de meeste respondenten (veel) te weinig.

Cijfers

80 procent van de leraren in het primair onder- wijs vindt de werkdruk een probleem.

 • 93 procent voelt zich vaak of soms onder druk staan om meer te werken dan de uren waar ze voor aangenomen zijn
 • Op een schaal van 1 tot en met 5 (van geen werkdruk tot een zeer hoge werkdruk) scoort 55 procent een 4 en 31 procent een 5
 • 71 procent heeft te veel taken in relatie tot de individuele normjaartaak
 • Twee op de drie vinden dat de hoge werkdruk een negatieve uitwerking heeft op het plezier in het werk, 60 procent zegt ‘op mijn priveleven’, 51 procent ‘de kwaliteit van mijn werk’, 47 procent ‘mijn gezondheid’
 • 62 procent meent dat de lesgevende taken in het gedrang komen door (niet-)lesgebonden taken
 • 89 procent van de leraren krijgt wel eens niet-lesgebonden taken opgelegd die hij niet wil doen
 • Volgens 37 procent komen er vaak niet-lesgebonden taken bij gedurende het schooljaar, volgens 56 procent soms
 • 85 procent kaart de hoge werkdruk wel eens aan, meestal bij de schoolleider (52 procent) en in het team (25 procent)
 • 82 procent vindt dat de school meer prioriteiten moet stellen
 • 98 procent vindt dat de overheid en Inspectie te veel extra taken van het onderwijs vragen
 • 91 procent vindt dat de maatschappij en de ouders te veel extra taken vragen van het onderwijs
 • Driekwart vindt dat het schoolbestuur en de schoolleider te veel extra taken voor de school aannemen.
 • 80 procent van de respondenten besteedt liever zijn tijd aan rekenen en taal dan aan obesitas en drugs
 • 59 procent vindt niet dat het alleen de taak is van ouders/verzorgers om te vertellen over seks, alcohol, drugsen gezond eten
 • 62 procent vindt niet dat scholen moeten stoppen met schoolreisjes die geen educatief doel hebben
 • 3 procent besteedt liever zijn tijd aan niet-lesgebonden dan aan lesgebonden en lesgevende taken
 • 67 procent vindt dat overuren uitbetaald moeten worden