Zieke werknemerEen verzuimende medewerker krijgt, uitzonderingen daargelaten, het loon gewoon door betaald. Gevoelsmatig lijkt de schade voor de werkgever dan ook wel mee te vallen. Een dag of een paar dagen loon. Ach, dat hoort erbij.

Het is goed om ons te realiseren dat de kosten veel hoger zijn dan alleen het loon en dat ze harder oplopen dan we denken. Hoe hoog zijn de kosten dan?

Gebruik makend van de berekening van Paul ter Wal en het CBS cijfers 2014, komen wij (website Gezond in bedrijf) tot de volgende kosten per dag voor een verzuimende medewerker met een modaal salaris van €35.000:

Loonkosten doorbetaling €153, kosten vervanging €146, verlies productie/dienst €43, kosten arbodienstverlening €60, verzuimbegeleiding €7,50. Totaal €409,50.

Dus, na een week staat de teller op €2000 en na zes weken op ruim €12.000.

Er is dan ook wel wat voor te zeggen om een medewerker waarbij stresssignalen duidelijk herkenbaar zijn, preventief een training te adviseren waardoor stress gereduceerd kan worden…