40 leraren en schoolleiders van de 3 basisscholen van de Stichting Katholiek Onderwijs (SKO) in Hulst volgden de afgelopen maanden de training Veerkracht voor de Leerkracht. De deelnemers kregen inzicht in de oorzaken en gevolgen van (werk)stress. Ook leerden ze een aantal effectieve technieken om stress tijdig te herkennen (met biofeedback apparatuur) en de stress te verminderen met behulp van ademhalings- en lichaamsgerichte oefeningen.

Ellen de Neef, beleidsmedewerker van SKO, geeft aan wat de aanleiding was om de training te organiseren, wat het belangrijkste is dat ze ervan heeft geleerd en welke andere maatregelen SKO neemt op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

Wat was de aanleiding om deze training aan te bieden aan leerkrachten en schoolleiders?

In het kader van de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers, het steeds langer moeten doorwerken, de ervaren werkdruk en de relatie met het verzuim, heb ik vorig schooljaar voorgesteld om dit schooljaar het schooljaar van de vitaliteit te noemen. De bedoeling is dat we aan het eind van dit schooljaar de piketpalen hebben (een concept) van het vitaliteitsbeleid. Daarvoor gaan we dit jaar onderzoeken welke onderdelen we willen toepassen in het kader van vitaliteit. Zo paste de training Veerkracht voor de leerkracht in dit conceptueel jaar.

Wat is het belangrijkste dat je zelf hebt geleerd/ervaren?

Het belangrijkste wat ik heb geleerd is dat je zelf invloed kunt uitoefenen op je stressniveau. Je bent misschien wel het belangrijkste onderdeel om je stressniveau te laten dalen.

Daarnaast ben ik weer bevestigd in de gedachte dat heel veel te maken heeft met kunnen loslaten. Ik heb gemerkt dat een aantal collega’s dat niet kunnen. Ook focussen blijkt moeilijk omdat het werk of de privé ‘in de weg zit‘. Door los te laten ben je in staat om veel meer te leren, dus ook over jezelf.

Welke andere maatregelen treft SKO op het gebied van duurzame inzetbaarheid?

Naast de training Veerkracht voor de Leerkracht gaan we ook andere instrumenten uitproberen die werkdruk verminderend werken. Waaronder het PMO opnemen en uitwerken, en eventueel een health check aanbieden aan de medewerkers. Maar je kan ook denken aan de begeleiding van jonge leerkrachten. Dat doen wij nog niet expliciet en ik ben daar wel een voorstander van (kan ook in vitaliteitsbeleid). Je moet van jongs af aan leren om te gaan met stress en zo mogelijk ook het herkennen ervan. Naast de preventieve zaken die we willen oppakken op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, blijven we ook aan de curatieve kant met de medewerkers die uitgevallen zijn wegens ziekte, zoeken naar hernieuwde inzetbaarheid. Op dit moment zetten we ook zowel curatief als preventief coaches in voor medewerkers die daar behoefte aan hebben. Dat betekent ook wel eens dat we trajecten aanbieden aan medewerkers die dat zelf niet dachten nodig te hebben. Belangrijk om als werkgever goed naar je medewerkers om te zien.

Wilt u weten wat Veerkracht voor de Leerkracht voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact op met ons voor een gesprek met een ervaren trainer.