Scholen met Succes

Scholen met Succes, onderzoek en adviesbureau voor het onderwijs, ondersteunt het programma Veerkracht voor de Leerkracht door een platform te bieden dat kennis en inzichten over stressreductie verbindt met vraagstukken uit het onderwijs.

Scholen met succes heeft, via haar tevredenheidspeilingen, een klantenbestand van zo’n 1700 basisscholen en de daarbij behorende besturen. Uit deze peilingen blijkt jaar in jaar uit dat bijna de helft van alle personeelsleden in het onderwijs ontevreden is over de werkdruk. Bijna 10% is zelfs erg ontevreden. Ook blijkt uit nadere analyses dat de werkdrukbeleving sterk correleert met de mate waarin men het gevoel heeft invloed uit te kunnen oefenen op de eigen werksituatie.

Vanuit de betrokkenheid bij het welzijn van personeel en leerlingen op de scholen wil Scholen met Succes zich graag inzetten om Veerkracht voor de Leerkracht tot een succes te maken. In het belang van meer welbevinden en duurzame inzetbaarheid op onze scholen.

HeartMath

Sinds 1991 doet het HeartMath instituut (Boulder, Californië) wetenschappelijk onderzoek naar methoden om bij mensen de verbinding tussen hart en hoofd tot stand te brengen zodat men meer in evenwicht komt en minder stress ervaart. In samenwerking met neurologen en cardiologen van verschillende universiteiten is een methodiek voor zelfsturing samengesteld waarmee mensen hun gezondheid, hun welbevinden en hun prestatievermogen sterk kunnen verbeteren.

In Nederland is HeartMath Benelux de officiële vertegenwoordiging van HeartMath om het gebruik van HeartMath technieken in Nederland, België en Luxemburg te bevorderen en een platform te bieden voor alle gebruikers.

HeartMath Benelux steunt het platform Veerkracht voor de Leerkracht en onderschrijft het belang van gerichte aandacht voor deze beroepsgroep.

Trainers

Aan dit platform zijn gecertificeerde HeartMath trainers verbonden die elk een schat van ervaring hebben, zowel in het onderwijs alsook daarbuiten, in het bedrijfsleven, in sport, zorg en welzijn. De aangesloten trainers zijn door het hele land verspreid. Er is er dus altijd wel een bij u in de buurt. Zij komen graag naar uw kantoor of naar uw school voor een oriënterend gesprek over de mogelijkheden van het programma Veerkracht voor de Leerkracht.