De toenemende spanning in het dagelijks leven en de maatschappij heeft ook zijn weerslag op de jeugd. 1 tot 2% van de kinderen tussen de zes en twaalf heeft een depressie, en 40% van de kinderen van depressieve ouders heeft al voor hun 18e een depressie. ADHD heeft haast epidemische vormen aangenomen en veel jongeren lijden onder hoge eisen, werkdruk en overprikkeling. Diverse onderzoeken in Amerika tonen aan dat zelfs de moeilijkste, drukste kinderen baat hebben bij mediatie en mindfulness. Dus waarom zouden we kinderen deze vaardigheden niet al op jonge leeftijd bijbrengen?
Mindfulness is inmiddels bekend onder een breed publiek. In de zorg en andere sectoren wordt de training structureel aangeboden aan werknemers en ook in de GGZ wordt mindfulness gebruikt als behandeling en preventiemiddel bij depressie, stress en angststoornissen. Voorkomen is beter dan genezen en we weten dat meditatie en mindfulness hierbij helpen. Is het dan niet tijd om ook de kinderen te laten profiteren van deze wijsheid?

 

Mindfulness op buitenlandse scholen

Buiten Nederland zijn er al veel initiatieven op het gebied van mindfulness. Zo bestaat in Groot-Brittannië de MISP (Mindfulness in Schools Project). Een non-profit organisatie die zicht inzet voor de verspreiding en het gebruik van mindfulness op de basisschool. De organisatie bestaat al sinds 2007 en ondersteunt ook onderzoek hiernaar. Op hun website zijn tal van onderzoeken te vinden over de positieve gevolgen van mindfulness op school. Kinderen hebben een positiever zelfbeeld, meer zelfvertrouwen en hebben meer aandacht voor het werk.
Een Amerikaanse school in Baltimore stopte met straffen en liet kinderen in plaats daarvan korte tijd mediteren. Gevolg? Meer rust in de klassen, meer aandacht voor de les en gelukkigere kinderen.
In 2012 toonde de katholieke Universiteit Leuven in België aan dat mindfulness trainingen kinderen beschermen tegen depressie en angststoornissen. Kort daarop begon de politiek te overwegen mindfulness als vak op middelbare scholen aan te bieden, om zo het relatief hoge aantal zelfdodingen in Vlaanderen te verlagen.
In Nederland
In Nederland zijn er wel enkele scholen die tijd inruimen voor een ‘geluksles’, een ‘bodycheck’ en andere mindfulnessoefeningen. De Amsterdamse Troelstraschool heeft bijvoorbeeld een traject om onrustige kinderen door mindfulnesslessen bestendiger te maken tegen stress, en te trainen in open aandacht. Maar docenten die deze oefeningen met kinderen doen zijn schaars in Nederland. Mindfuness zit niet in het curriculum op de PABO.
Toch zou dat wel moeten. Eline Snel, docente mindfulness, bepleit de invoering van mindfulness als vak op de basisschool. Zij ontwikkelde een eigen methode om kinderen mindfulness te leren en begeleide de Troelstraschool. Na een 8-weekse cursus zijn de leerkrachten in staat samen met de kinderen elke ochtend vijf minuten aandachts-, compassie- en emotieregulatieoefeningen te doen. Zowel de docenten als de kinderen ervaren meer rust en kunnen bewuster en minder oordelend werken.

Verplicht vak

Toch kan mindfulness kan nooit een verplicht vak worden. Je kan iemand immers niet dwingen te ontspannen. Natuurlijk is mindfulness ook geen wondermiddel, en zal de methode niet voor iedereen het gewenste effect hebben. In plaats van mindfulness te verplichten voor alle leerlingen, kun je daarom beter uitleggen wat het is en waar het goed voor is, legt Snel uit. “Zo kunnen leerlingen zelf beslissen of het iets voor hen is.”
Bron: http://theoptimist.nl/meditatie-en-mindfulness-als-vak-op-basisschool/